Get Adobe Flash player

CONTACT US

KARA BEACHSIDE GUEST HOUSE, DA NANG, VIET NAM

ADDRESS : Lo 02/02 Vo Nguyen Giap Street, Sao Bien beach, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang, Viet Nam

TELL: (84) (0511) 3 833 479

HOTLINE: (84) 0903 308 359

EMAIL: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

WEB: nhanghikara.com

SHOW MAP:

  • bánh xèo
  • bánh lộc
  • bánh bèo
  • mỳ quảng
  • bánh tráng thịt heo